Vol381嫩模允爾厦门旅拍经典职场制服主题半脱露傲人豪乳诱惑写真42P允爾花漾

Vol381嫩模允爾厦门旅拍经典职场制服主题半脱露傲人豪乳诱惑写真42P允爾花漾

以柴胡加龙骨牡蛎汤主之,其大意在和解镇固,攻补兼施也。经曰:六日厥阴受之。

感风邪者,则有汗,名曰风温,当以水解散减麻黄,加桂枝,倍石膏,令微似汗以和之,若大发其汗,则益助蕴热,必令身热如火灼也。若水寒互胜,即当脾肾双温,加之以附子,则命门益而土母温矣。

张璐曰:外不得汗,下不得溺,而湿热郁于胸中不得泄,势必蒸身为黄也。若不图之于早,为阴消阳长之计,必至于阴气寖寖而盛,厥冷日深,烦躁日甚,虽用茱萸、附子、四逆等汤,恐缓不及事,惟当灸厥阴以通其阳。

伤寒阴阳易之为病,其人身体重,少气,少腹里急,或引阴中拘挛,热上冲胸,头重不欲举,眼中生花,膝胫拘急者,烧□散主之。然少阳、阳明若见此证,为里实,脉必弦大而长,此病脉必微细,故知其为少阴之病无疑也。

汗出恶寒者,太阳表不固也。 方有执曰:眩风旋而目运也,风故不恶寒能食。

然两经但各见一、二证便是,不必悉具。藏气寒,则蛔不安其宫而动,藏气虚则蛔求食而出,是以其证必吐蛔。

Leave a Reply